Joker Image

Κυριακή 18/2/18
ΚΛΗΡΩΣΗ: 1889

Επόμενη Κλήρωση: Πέμπτη 22/2/18
ΤΖΟΚΕΡ
 • 16
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
5 + 1 600.000,00 - ΤΖΑΚΠΟΤ
5 60.982,23 2 30.491,11
4+1 37.500,00 15 2.500,00
4 21.550,00 431 50,00
3+1 31.550,00 631 50,00
3 33.158,00 16579 2,00
2+1 18.156,00 9078 2,00
1+1 66.198,00 44132 1,50

ΤΖΑΚΠΟΤ

600.000

Lotto Image

Τετάρτη 21/2/18
ΚΛΗΡΩΣΗ: 1889

Επόμενη Κλήρωση: Τετάρτη 21/2/18
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
6 300.000,00 - ΤΖΑΚΠΟΤ
5+1 - 50.000,00
5 8 1.500,00
4 437 30,00
3 8967 1,50

ΤΖΑΚΠΟΤ

300.000

Protto Image

Πέμπτη 22/2/18
ΚΛΗΡΩΣΗ: 1889

Επόμενη Κλήρωση: Πέμπτη 22/2/18
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
 • 6
 • 5
 • 9
 • 9
 • 1
 • 2
 • 1
Κατηγορίες επιτυχιών Διανεμόμενα Αριθμοί Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
1 773.527,21 6599121 - ΤΖΑΚΠΟΤ
2 659912X ή X599121 - 25.000,00
3 65991XX ή XX99121 7 2.500,00
4 6599XXX ή XXX9121 58 250,00
5 659XXXX ή XXXX121 643 25,00
6 65XXXXX ή XXXXX21 6840 2,00

ΤΖΑΚΠΟΤ

773.527

0
Δευτέρα 19/2/18
15:40
ΚΛΗΡΩΣΗ
664506
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Δευτέρα 19/2/18
15:35
ΚΛΗΡΩΣΗ
664505
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
Extra Image

Δευτέρα 19/2/18 - 15:00
ΚΛΗΡΩΣΗ: 8008

Επόμενη Κλήρωση: Δευτέρα 19/2/18
ΩΡΑ 19:00
ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΣΤΗΛΗ
 • 1
 • 5
 • 15
 • 19
 • 22
Κατηγορίες επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά
επιτυχία
1 - 50.000,00
2 4 125,00
3 106 5,00
Super Image

Δευτέρα 19/2/18 - 14:00
ΚΛΗΡΩΣΗ: 33661

Επόμενη Κλήρωση: Δευτέρα 19/2/18
ΩΡΑ 16:00
Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΥ ΚΛΗΡΩΘΗΚΕ
 • 6
 • 4
 • 4
Κατηγορίες επιτυχιών Επιτυχίες Κέρδη ανά επιτυχία
1 1 300,00
2 2 100,00
3 - -
4 - -
5 - -